PSP jako monitor stanu

[AVI] Wysłany w jego PSP jako Hack Monitor Status (ZIP). Używa LUA na PSP, więc musisz zainstalować LUAPLAYER. Strona komputera jest napisana w Pythonie, więc musi być platforma krzyżowa. Ostatni raz widzieliśmy PSP jako dodatkowy monitor, miał wiele możliwości, ale było ograniczone do okien. Znajdziesz skrypt Lua, a także Python w pliku ZIP. To świetne użycie dodatkowego PSP.

Back to top